WODA

Kompozycja i realizacja © MARTIN MCKEY

… woda, fale, pływy i przepływy. Oto jeden z żywiołów, Woda, dzięki której, panta rhei – wszystko płynie. Woda to nie tylko płyn, to również przyczyna i symbol zmian. Woda może być spokojna, cicha, ale jednocześnie jest w niej siła i moc. Wsłuchując się w przeróżne dźwięki wody, i dźwięki różnych fal, powstaje obraz ruchu: upływ, wpływ i dopływ. Woda to swoista krew Ziemi i jest z nią ściśle powiązana.

McKey opiera swój performance na wielu różnych dźwiękach wody, na które nakładają się dźwięki alternatywnych fal, tworząc swoistą płynącą strukturę ambientalną. A wtedy spokojnie, ale czasem i szybciej, wszystko płynie… i płynnie się zmienia…

Martin McKey – koncert
Space trip (excerpt), © Martin McKey, 2020

Martin McKey

…od 35 lat zafascynowany elektroniką muzyk, albo elektronik zafascynowany muzyką. Działa niezależnie, koncertuje, tworzy muzykę elektroniczną, ilustracyjną. Występował m.in. na zlotach Harmonia Kosmosu, Polconie, Festiwalu Światła, na wielu spotkaniach z muzyką elektroniczną, spotkaniach syntezatorowych i jam session. Wydał własnym nakładem 3 płyty: Harmonia Kosmosu, Harmonia Kosmosu II oraz Ziemia XXI. Porusza się w szerokich klimatach muzyki elektronicznej, filmowej i ilustracyjnej.

Slow Aires (excerpt), © Martin McKey, 2019
Slow Aires Extended (excerpt), © Martin McKey, 2020

Linki do twórczości: MARTIN MCKEY

Projekt Synth Calculations: Synth Calculations

Synth Jam Session: Fragment syntezatorowych spotkań 1 Fragment syntezatorowych spotkań 2